‎ஆண்கள் அகக்கதவை பூட்டுவதற்க்கு காரணம் யார்?

வணக்கம் சிவகுருசிவசித்தனே!

‎தனக்குள்ளே எண்ணங்களை புதைத்தால் உடலுக்கும் உயிருக்கும் துன்பம்!

‎ஆண்கள் அகக்கதவை பூட்டுவதற்க்கு காரணம் யார்?

20140603_211933

மன எண்ணம் அதனாலே
வரும் அழுத்தத்தை
தன்னுள்ளேயே
வைத்துக் கொண்டால் ,
அந்த அழுத்தமே
இயற்கை இயல்பை மாற்றியே
உடலில்
செயல்பாடுகளை தடுத்து,
நோய் உடல் தொந்தரவுகளை
தரவல்லது!

ஆண்கள்
பல எண்ணங்களையும்
உணர்வுகளையும்
வெளிப்படையாக பேசாமல்
தன்னுள்ளே வைத்து
புதைத்து விடுகின்றனர்,
இன்னிலைக்கு
காரணம் என்ன?

ஆண்கள் பேசவருவதை
பொறுமையுடனும்
பக்குவத்துடனும்
‎எண்ணம்அற்ற நிலையில்
கேட்டு ஆறுதலாய்
தன் மனைவியோ,
தாயோ கேட்காததால்
அதை
தன்னுள்ளேயே எண்ணி,
தன் உயிருக்கும்
உடலுக்கும்
வேதனையை தருகின்றனர்!

ஒரு உயிரைப்பெற்று
எடுக்கும் பெண்
அவள்
தன் கடமைகளை உணர்ந்தும்
இயற்கை இயல்பான
குணம் உணர்ந்தும்
வாழ்ந்தால்,
தன் கணவன்
முழுதாய் நம்பி
வெற்றிடமாக வாழ்ந்தால்,
கணவன் அகப்பாரம்
குறைத்து,
அவர் ஆயுள் பெருக்கி,
உயிர் உணர்ந்த வாழ்வின்
வழிசென்று
அன்பு நிறைந்த வாழ்வை
இருவரும் இறுதிவரை வாழலாம்!

‎நன்றி சிவகுருசிவசித்தனே!