இருளில் ஒளிரும் பிரபஞ்சத்தில் அறிவோம்…

சிவகுருவே சரணம்

444

 

கவிதையாய் அறிவோம் சிவசித்தனை

கண்ணின் மணியாய் அறிவோம் சிவசித்தனை

கலங்கரை விளக்கமாய் அறிவோம் சிவசித்தனை

கரிய இருளில் ஒளிரும் பிரபஞ்சத்தில் அறிவோம் சிவசித்தனை

கட்டவிழ்ந்த மலர்வாசத்தில் அறிவோம் சிவசித்தனை

கற்பக விருட்சமாய் அறிவோம் சிவசித்தனை

கருவறை தெய்வமாய் அறிவோம் சிவசித்தனை

கண்ணீரின் கதகதப்பில் அறிவோம் சிவசித்தனை

கட்டளையின் வடிவில் அறிவோம் சிவசித்தனை

கண்ணியமான வாக்கில் அறிவோம் சிவசித்தனை

கடல் போன்ற தோற்றத்தில் அறிவோம் சிவசித்தனை

கறையில்லா பேச்சில் அறிவோம் சிவசித்தனை

 

___________

 

உண்மையின் உருவம்……

 

உண்மை ஒளியே அனைத்துமாய் ஆக்கியது

உண்மை ஒளியே ஆற்றலின் பாதையென அறிவித்தது

உண்மை ஒளியே இயல்பு இயல்பே இறையெனக் காட்டியது

உண்மை ஒளியே ஈதொரு மாசக்தி தானென தெரிவித்தது

உண்மை ஒளியே உய்வுக்கு வழியென உரைத்தது

உண்மை ஒளியே ஊற்றாம் பேரின்பத்தை காட்டியது

உண்மை ஒளியே எம் “சிவசித்தன்” என பறைசாற்றியது.

 

சிவகுரு பக்தை ,

விக்னேஸ்வரி ராஜேஷ்குமார்.

சின்னமனூர்.

வாசியோக வில்வம் எண்: 12 05 313

 

முன்பு நான்,பின்பு என்னுள் நிகழ்ந்தவை,

12/02/2013 க்கு முன்பு நான்,

086

காலத்தை பொருட்படுத்தாமல்

கண்டதையும் உட்கொண்டு; சப்த

கழிவுகள் தான் தேங்க உடல்

பொலிவுகள் தான் மங்க மருத்துவம்

பல செய்து, வேண்டாமல் வந்த

வரமாம் மரண பயம்.

 

12/02/2013க்கு பின்பு என்னுள் நிகழ்ந்தவை,

 

வந்த பயமதனை நீக்க

வாசியெனும் நீரூற்றி,

நிலையான இவ்வுலகில்

நிலைபெற்று நீடூழி வாழ வேண்டுமெனும்

தன்னம்பிக்கை வித்திட்டு,

விதிமுறைகள் வேரூன்ற என்னுள்

விருட்சமாய் வளர்ந்து நிற்கும்

சிவகுரு சிவசித்தருக்கு போற்றி….போற்றி…

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்.

 

இந்த சிறு குழந்தையின் கிறுக்கல்களில் பிழைகள் பல இருந்தாலும், அடுத்த கடிதத்தில் பிழைகளை திருத்தி, எழுத்துக்களை மெருகேற்றி வடித்திட சிவகுரு சிவசித்தரிடம் வேண்டிக்கொள்கிறேன்.

 

இப்படிக்கு,

                                                வாசியோகப் பயிற்சியாளர்,

                                                            பெயர் : கோ.சீதாலக்ஷ்மி

                                                                                                                        வி.எண் : 13 02 117