கோளும் நாளும் சிவசித்த வாக்கிற்கு இணங்குமே…

கோளும் நாளும் சிவசித்த வாக்கிற்கு இணங்குமே#Sivasithan (5)

 

ஜாதகத்தில் கால நேரம் சரியில்லை

என்று பரிகாரம் தேடி அலையாதீர்கள்

அத்தைகைய தருணமதில் சிவசித்தன் வாசி

யோகம் செய்பவரின் தீய எண்ணமும்

சுத்தப்படுத்தி தூய எண்ணமாக மாற்றப்

படுவதால் அவரது ஜாதகமும் சாதகமாக

மாறுவதை கண்கூடாய் காணலாமே!

ஸ்ரீவில்வ வாசிதேகக் கூடமதிலே! பிறகெதற்கு

பரிகாரம்? பணம் செலவாவதைத் தடுத்து

உங்கள் மனம் நலமாவதற்கு சிவசித்தனின்

வாசிகலை பயின்றால் போதுமே!


 

சிவகுரு வித்திட்ட விதிமுறைப்படி

அவர் கூறும் வழியே சிவசித்தன்

கற்று அருளிய வழியறிந்து செய்யும்

மனிதனுக்கு நவகோள் செய்யும் வலி என்செய்யும்

காணாமல் போகுமே! காலாலே

கடவுளை அறியலாம் என்பதே எம்ஆசான்

சிவகுரு சிவசித்தனின் கூற்று!


 

நவகோள்களின் செயலறிந்து நாளையும்

பொழுதையும் கணிக்கின்ற சோதிடத்தை

நாடி செல்பவர்களே! அணுவறிந்து வாசி

தரும் எம் ஆசானை நாடி வாசிகலை

பயில் மனமே! நாளும், பொழுதும்

உமக்கு வசமாகும்! இயற்கையும் உமக்கு

இசையும்! உன் ஜாதகமும் உமக்கு

சாதகமாகும்! என்ற உண்மைதனை

அக்கணமதில் அறிந்திடலாம்! இயற்கையும்

நாமும் ஒன்றென்ற உண்மைதனை அறிந்திடலாம்!

கற்சிலையில் கடவுளைத்தேடும்

மானுடர்கள் மத்தியிலே! கற்கின்ற

உயிர்க்கலையில் கண்டிடலாம் கடவுளதை!

எம் சிவசித்தன் உயிர்க்கலையில் அத்தனையும்

வசப்படுமே! ஆதிசிவ சோதியில் மனம்

லயப்படுமே! வாசிகலை பயிலவா நல்மனமே!


 

சிவகுருவின் பக்தன்,

ம.சண்முக பாண்டியன்,

வாசியோக வில்வம் எண்: 10 11 001

சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

003sivasiththanசிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

 

அமைதியின்றி அலைகின்ற மனதிற்கும்

ஆறுதல் தருகின்ற திருத்தலம் எதுவோ !

அகசுமை இறக்கி சுகம் தருகின்ற

சுந்தரன் யாரோ ! ஆழ்மனதிற்கு அமைதிதேடி

அலையாதே வீணே ! ஸ்ரீ வில்வம் யோகம் தேடி வா

அமைதியான பூரண நிலையதனை !

 

*************************

 

ஆயிரம் முறை ஆலயங்களுக்குச் சென்று

ஆண்டவனைத் தொழுதாலும், படிகள்பல ஏறி

மலைகளுக்கு சென்றாலும் அடங்காத ஆழ்மனதில் எழும்

அலைகளுக்கு, அமைதி அடைய எம் ஆசான்

சிவகுரு சிவசித்தன் செப்பி வைத்த மந்திரத்தை

மனதில் பதித்தாலே ஓயாத மன அலையும் ஓய்ந்து

ஓம்காரம் உள்ளூள் புகுந்து பூரண அமைதி பெறுமே ! 

 

*************************

 

கண்கள் இமைமூடி தவநிலையில் இருந்தாலும்

ஆழமனது அமைதியில்லாது அலைபாயும்,

சிவசித்தனின் வாசிகலை அறியார்க்கு !

வாசியறிந்தவனுக்கு வசப்படுமே அமைதியின்

பூரண நிலையான நிசப்த நிலை சிவசித்தனின்

மந்திரத்தை செபித்து உயிர்கலை புரிபவர்க்கே

இறையுணர்வு பூரணமாய் கிட்டிடுமே ! 

 

************************* 

மனக்குறையும் தீர்ந்திட்டே மனநிறைவும்

வந்திடுமே சிவசித்தன் வாசிகலையிலே !

 

உண்ணும் முறை தன்னை உணர வாய்த்த உத்தமன்

எம் ஆசான் சிவகுரு சிவசித்தரே !

 

சிவசைவத்துய்ய மாமணியாய் மதுரையம்பதியிலே

வீற்றிருக்கும் வித்தகரே சிவசித்தன் !

 

பட்டினியாய் கிடந்தாலும் கிட்டிடாத பரவொளியை   

வாசியிலே அறிய வைத்தவரே சிவசித்தர் !

 

ஆழ்மனத்தின் அழுக்குகளையும் அடியோடு ஒட்டிவிடும்

சிவசித்தனின் வாசியெனும் பேரொளியே !

 

பேரானந்தம் பேரூற்று பெருக்கெடுக்கும் நெஞ்சமதில்

சிவசித்தனின் வாசிகலை உணரும்போதே ! 

 

சிவகுருவின் பக்தன்,  

ம.சண்முக பாண்டியன்,

வாசியோக வில்வம் எண்: 10 11 001