வாசியின் உண்மை பேரானந்தம்…….

வாசியின் உண்மை பேரானந்தம்…….

 

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்,

 

ஏடறியா எழுத்தும்

உடலறியா உண்மையையும்

உண்மையான மலம் வெளியேற

என் அகத்திலே அற்புதன்

 

அக்னிதற்பரனின் ஆனந்த தரிசனம்

அதிகாலையில் கண்டேன்!

 

உடலின் முதல் அற்புதமாம்

உடல் மலம் வெளியேற தண்ணீரை

அருந்த உடல் சுத்தி மலம் வெளியேற

ஆரம்பமானது ஆனந்தம் அக்கணம் முதல்!

குளிர்நீரில் குளிக்க உடல் குளிர்ந்து

உள்ளமும் குளிர்ந்து புத்துணர்ச்சியாய்

புது நாளைத் தொடர்ந்தேன்!

 

சிவசித்தன் வகுத்த வாசிதேகப் பயிற்சியை

முறையாய் எண்ணிக்கை தவறா,

செயல்மாறா வாசியை அடிவயிறு வரை

அழகாய் அளவாய் உள்ளிழுக்க

உள்ளக் கழிவும் பிறப்புக் கழிவும் வெளியேறுதே!

 

வாசிதேகப் பயிற்சிக்குப் பின்னர் சிவசித்தனால்

உருவாக்கப்பட்ட கட்டளையாக கருவேப்பிலை,

கொத்தமல்லி, புதினா இலைகளை நாள்மாறி உண்டு பின்

வெங்காயம் ஐந்தும் உண்ண உடலின்

நீர்க் கழிவுகள் சிறுநீராய் வெளியேறுதே!

 

சிவசித்தனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உணவு நேரங்களான

காலை எட்டரை, மதியம் ஒன்றரை,

இரவு எட்டரை என கணம் மாறாமல்

சிவசித்தனால் அறிவுறுத்தப்பட்ட உணவை உண்டு

உணவு செரிக்க உன்னதம் கண்டேன்!

 

ஒன்னரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை

இருநூறு மில்லி தண்ணீர் அருந்த உன்

உடலில் உணவு தேங்காமல் திரவமாய்

இருந்து மலமாய் எளிதாய் வெளியேறுமே!

 

சிவசித்தனின் வாசிதேகப்பயிற்சிக்கு

முன்னும், பின்னும் சிவசித்த மந்திரமுரைக்க

உள்புதைந்த உண்மை சர்ப்பமாய்

சரீரத்தில் உண்மை ஆட்டத்தால் வெளிப்படுதே!

 

பிறப்பின் நோக்கமறியா நெஞ்சங்களை

பிறப்பின் உண்மையை உடலிலே உணர்த்தி

தன் வாசியின் உண்மையால் பேராற்றலை

உணர வைத்து பேரறிவால் பாரினில்

புதிய படைப்புகளை படைப்புலகத்தில்

படைத்திட்ட படைத்தவனே! சிவசித்தனே!

 

ஆத்ம தரிசனமாய் நின் நாமம் உரைக்க

அழகாய் சுளுமுனையில் அற்புத ஆற்றலாய்

சுடர்விடும் ஒரு வலி என் உயிரின்

உண்மையை உணர்த்தி நெற்றி வழியே

நடுமுதுகில் கீழ் இறங்கி தொடைவழியே

என் கால் வலியாய் வெளிப்பட என்

சிவப்பரவொளியானின் சூரிய தரிசனம் என்

அகத்தே கண்டேன்! உண்மை உணர்ந்தேனே!

 

அருளாளனே! என் பிணியகற்றி

என் உயிர் பசியைப் போக்கி

என் தேக உண்மையை உணர்த்தி

என் பிறப்பை உணர்த்திய நின்

பாதம் சரணடைகின்றேன்!

 

தடுத்தாட்கொண்ட தென்தமிழன் சிவகுருசிவசித்தனே!

 

வேறெதுவும்  தேவையில்லை என் சிவசித்தன் போதும்!

அணு:

அணு:

085

 • உடல் அணுவின் செயல்பாடு தன்னுள் அறிய வாசியே மூலம்.
 • உடலால் தன்னை உணரவைக்கும் அணுவிற்கு உணவே வாசி.
 • இரு வழி நுழையும் வாசி உடலால் அண்டத்தை உன்னுள் காண்பாய்.

 

 • தன்னுள் இருக்கும் அணுவை அறியாமல் இயற்கையை அறிய முடியாது.

 • இயற்கையை அறிய முற்படுவது உடலில் உன் அணுவை அழிப்பதற்கு சமம்.

 • சிவசித்தன் வாசியை உணர்ந்த அணுவை எவரும் உணரமாட்டார்.

 

 • சிவசித்தன் அணுவை அறிய முற்படுவான். அவன் அணுவை அழிப்பவன் ஆவான்.
 • சிவசித்தன் வாசியை உணரும் அணுவை துன்புறுத்தினால் வாசியே உன் உடல் அழிவதை தடுக்காது.
 • பிறந்தாய் வளர்ந்தாய், உன் அணுவை அறியாதவன் நீ. உயிர் கொடுக்கும் அணுவை அறிய முற்படாதே.

 

 • முச்சுடரையும் தன்னுள் அறிவது வாசியால் தான். அதை தன்னுள் உணர வைப்பது சிவசித்தரின் வாசியே.

 • வாசியே தன்னுள் முச்சுடரின் ஒளியாகும். சிவசித்தன் அருளாலே இது மெய்யாகும்.

 • உடல் அறியும் அணுவாலே முச்சுடரின் வழி அறிவாய். வாசியாலே உயிர்பெற்று முவ்வழியை உணர்வாய்.

 

 • காணாத ஒளியை தன்னுள் காணும் வளியால் சிவகுருவின் அருளால் நவதுளையால் ஒரு துளை அறிவாய்.
 • இருக்கும் இடமறிந்து வாசி செலுத்து உன் அகம் வாசியால் ஒளி ஆகுமே.
 • நாவால் கூறும் வார்த்தையை அணு அறியுமே. அறியாமல் பேசி அழிக்காதே உன் உடலை.

 

 • ஆதாரம் இத்தனை என்று அறியாத நீ, வாசியை அறிந்து பார். ஆதாரம் எவை எவை என்று உணர்வாய்.

 • ஆதாரம் கணக்கிட்டு கூறியவன். அணுவை அறியாமல், உடலை அழித்தானே.

 • ஆதாரம் அறிந்து செலுத்தும் வாசியால், அண்டத்தின் பேராற்றலை நீ அறிவாய்.