சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்…..

சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்…..

 656

  • நோய் என்பது இல்லை………

சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்.

 

உடலில் தேங்கும் கழிவுகளே

உடலின் உபாதைகள்.

 

கழிவுகள் மனித உடலை ரணமாக்குகிறது

கண்டதையும் தின்று நடைபிணமாகிறான் மனிதன்.

 

சிவசித்தனின்….

வாசியோகம் கழிவுகளை அகற்றுகிறது

உணவுமுறைகள் உபாதைகளைத் தீர்க்கிறது

 

எனவே

நோய் என்பது இல்லை………

சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்.

 

  • ஆசை என்பது இல்லை….

சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்.

 

மனதில் ஏங்கும் எண்ணங்களே

மனதின் தீராபிரச்னைகள்.

 

ஆசைஎண்ணங்கள் மனிதனை ஆட்டுவிக்கின்றன.

நீளும் ஆசையில் சுயம் தொலைக்கிறான் மனிதன்

 

சிவசித்தனின்….

வாசியோகம் எண்ணங்களை சீர்செய்கிறது

சிவகுருமந்திரம் பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது.

 

எனவே

ஆசை என்பது இல்லை…

சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்.

 

  • கடவுள் அப்பாற்பட்டவர் என்பது இல்லை….

சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்.

 

அகத்தில் இருக்கும் அறியாமையே

அகமறிய தடைகல்.

 

இறைதேடி அலைபாய்கிறது மனதுவீணே

இருக்கும் இடத்தை உணரமறுக்கிறான் மனிதன்.

 

சிவசித்தனின்….

வாசியோகம் கடவுளை அறியச்செய்யும்

உண்மையாக இருந்தால் தடைகல்லை அகற்றும்.

 

எனவே

கடவுள் அப்பாற்பட்டவர் என்பது இல்லை….

சிவசித்தனின் படைப்புலகத்தில்.

 

சிவகுருவின் பக்தை,

                                                           த.பூர்ணிமாய்

                                     வாசியோக வில்வம் எண் : 12 09 108

உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?

சிவகுருவே சரணம்

உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?#Sivasithan (19)

1. மருந்து மாத்திரையில்லா உலகமே
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோக படைப்புலகம்!
மருத்துவருக்கே சவால் விடும் உலகமே
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோக படைப்புலகம்!
படைப்புலகத்தில் படைப்பாளிகளாக மாற வாரீர்
சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தை நாடி!

 

2. மருந்தால் நம் உடல் அணுக்கள் அழியும் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உணவால் நம் உடல் அணுக்கள் அழியும் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உடல் கழிவால் உள்ளுறுப்புகள் இயங்காது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
உள் உறுப்புகள் இயங்காமல் உனதறிவு செயல்படாது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
அறிவு செயல்படாமல் உனது எண்ணங்கள் சீரடையாது என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
எண்ணங்கள் சீராகாமல் எத்தனை இறைவனை வேண்டினாலும்
பலனில்லை என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!
எண்ணமே இறைவன் என்பதை அறிவாயோ?
அறிவாய் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தில்!

 

சிவகுருவின் பக்தை,
K.B.சுபாஷினி,
வாசியோக வில்வம் எண்: 13 02 106