முன்பு நான்,பின்பு என்னுள் நிகழ்ந்தவை,

12/02/2013 க்கு முன்பு நான்,

086

காலத்தை பொருட்படுத்தாமல்

கண்டதையும் உட்கொண்டு; சப்த

கழிவுகள் தான் தேங்க உடல்

பொலிவுகள் தான் மங்க மருத்துவம்

பல செய்து, வேண்டாமல் வந்த

வரமாம் மரண பயம்.

 

12/02/2013க்கு பின்பு என்னுள் நிகழ்ந்தவை,

 

வந்த பயமதனை நீக்க

வாசியெனும் நீரூற்றி,

நிலையான இவ்வுலகில்

நிலைபெற்று நீடூழி வாழ வேண்டுமெனும்

தன்னம்பிக்கை வித்திட்டு,

விதிமுறைகள் வேரூன்ற என்னுள்

விருட்சமாய் வளர்ந்து நிற்கும்

சிவகுரு சிவசித்தருக்கு போற்றி….போற்றி…

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்.

 

இந்த சிறு குழந்தையின் கிறுக்கல்களில் பிழைகள் பல இருந்தாலும், அடுத்த கடிதத்தில் பிழைகளை திருத்தி, எழுத்துக்களை மெருகேற்றி வடித்திட சிவகுரு சிவசித்தரிடம் வேண்டிக்கொள்கிறேன்.

 

இப்படிக்கு,

                                                வாசியோகப் பயிற்சியாளர்,

                                                            பெயர் : கோ.சீதாலக்ஷ்மி

                                                                                                                        வி.எண் : 13 02 117