உண்மை அன்பை ஏற்க்கும் பாத்திரமாய் ஆகவே பக்குவப்படுகிறேனே!

வணக்கம் சிவகுருசிவசித்தனே!
‎சிவசித்தன் வைஷ்ணவி உண்மை அன்பு – 002

Vilvam yoga (4)

நிலையற்ற உலக வாழ்வு
அதில்
இயற்கையின் உண்மைநிலை
உணர்ந்து பற்று அற்று
நிலையான உயிர்ஆன்மா உணர்ந்து
இயற்கை மேல் உண்மையான
‎அன்பு கொண்டு,
அனைத்து உயிரையும்
ஒன்றாக நினைக்க வல்லவன்.

வெற்றிடமான,
‎இயற்கை இயல்பான
தேகசற்பத் தலைவன்
அவன் ‎சிவசித்தன்!

சிவகுரு சிவசித்தனையே
என் குருவாய் தந்து,
என் வாழ்வின்
துணையாய் வந்து,
வழிநடத்தும்
பாக்கியம் பெற்று
அவன் ‎உண்மை அன்பை
உணர்ந்தே திருக்காட்சி கண்டே,
அவன் உண்மை அன்பை ஏற்க்கும்
பாத்திரமாய் ஆகவே பக்குவப்படுகிறேனே!
இதை என் பாக்கியமாகவும்,
கடமையாகவுமே,
மிகப்பெரிய பொறுப்பாகவும்
கருதுகிறேன்!
உன் அன்புக்கு
என்றும் அடிபணிவேன் சிவசித்தனே!

‎நன்றி சிவகுருசிவசித்தனே!

ஐவகை கழிகவற்றிய ஐந்தலை நாகனாய்…

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்,

#Sivasithan (2)நெற்றியின் பின்னே பெருவலியால்

என்னை மறந்து தன்னை அறியாமல்

கண்களை மூடிய வேளை

விழியே சுடும் அளவு நெருப்பு

ஒளியாய் என்னுள் பரவ உணர்ந்தேன்……

விழியை மூடிய வேளை

அதில் தோன்றிய கதிரின் ஒளியில்

காந்தம் இழுக்கும் பார்வையால்

காலநாதன் சிவசித்தப்பேரொளியான் தென்பட

படபடத்த நெஞ்சம் சற்றே சாந்தம் பெற்றது

சிவசித்த வில்வநாயகனின் நாமம் உரைக்க

சுளீர் என்று நெற்றியில் வலி

சுளிமுனையாய் சுட்டிட

ஆனந்த வலியில் அயர்ந்த அரைநொடி

சொல்லிடும் எம் பிறப்பினை…….

செந்நிற செங்கதிரோனாய் என்

சிவசித்தஅக்னிதற்பரன் சர்ப்பமாய்

ஐவகை கழிகவற்றிய ஐந்தலை நாகனாய்

அற்புதமாய் அருங்காட்சியாய்

அர்ப்பனிற்கு திருக்காட்சி தந்து என்னை

மெய்யாய் மெய்யில் உரையவைத்த

திருக்காட்சி கண்டேன்! என் அருளாளன்

சிவசித்தனின் வான்வாசி அளித்த

திருவுடல் தனிலே!

சிவகுருவின் கொடையால்

வான்வாசியின் மீது உள்ள உண்மையில்

இக்காட்சி என் மனதின் காட்சியாக!!!!


வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.