சிவசித்தரின் பாமாலை|004|

சிவகுருவே சரணம்

1. கருவைத் தாங்கும் கருப்பையை
நீ சுமக்க மறுக்கிறாய் பெண்ணே
கழிவுகளை நீக்காமல் கருப்பையை நீக்குகிறாய்!
நீ நன்றி மறந்தது போல்
பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற உன்மகன்
உன்னை மறக்கிறான்.

IMG_20150405_062832 - Copy2. முன் ஜென்மத்தின் வினையும் இல்லை
மூத்தோர் செய்த பாவமும் இல்லை
நீ, உண்ணும் உணவே (கழிவு) தான்
உனக்குத் தரும் தீராத் தொல்லை.

3. உண்மையாம் வாசியை உணர்த்திய சிவகுரு
உம்மையே கதியென்று ஓடி வந்த மானிடற்கு
உடல் பிணி தீர்த்து உவகையுடன் வாழச் செய்தீர்
உம் மந்திரத்தில் மனம் தெளிந்து எண்ணம் பெற்று
உன்னதத்தை உணர்ந்து விட்டோம் சிவகுருவே!

*********************

சிவசித்தரின் பாமாலை|003|

சிவகுருவே சரணம்

அல்லலுற்றவற்கு அரு மருந்தாம் எம் வாசி
ஆற்றலை பெருக்கும் அமிர்தம் எம் வாசி
இன்னலைப் போக்கி இன்பமளிக்கும் எம் வாசி
ஈசனும் சிவசித்தனும் ஒன்றே என உணர்த்திய எம் வாசி
உன்னதம் மந்திரத்தை உணரச் செய்த எம் வாசி
ஊனை உருக்கி உள்ளொளி ஏற்றும் எம் வாசி
என்றும் பதினாறு இளமை அளிக்கும் எம் வாசி
ஏழு ஜென்மத்தின் புண்ணியம் எம் வாசி
ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை அறியச் செய்த எம் வாசி
ஒப்பில்லை இதற்கு இணைத்துக்கூற எம் வாசி
ஓங்காரத்தை என்னுள் உணரச் செய்த எம் வாசி
ஒளஷதம் உடல் பிணியை நீக்கும் எம் வாசி
அக்தே எம் ஆற்றலுக்கு நிகர் வேறு இல்லை என்ற எம் வாசி