சிவசித்தரின் பாமாலை|003|

சிவகுருவே சரணம்

1. உண்ணா உணவை உண்டு நம் எண்ணத்தை சிதைத்தோமே!
நம் எண்ணத்தில் பலகுறை வைத்து பரிகாரம் தோஷம் என்றோமே,
உண்ணும் உணவை அறிந்தோமே! – சிவகுருவின் வாசியோகத்தால்
நம் எண்ணமும் சீர் பெற்றதே ஒழுக்கமும் நிலை பெற்றதே!

FB_IMG_139234077929618272. உண்ணும் உணவே “கழிவு” என்று அறிந்தோமே,
சிவகுருவின் வாசியோகத்தில்
உண்ணும் உணவால் பல குறை உன் மக்களுக்கும்
என்று உரைக்கச் சொன்னாரே சிவகுரு சிவசித்தர்
பெருஞ்சொத்து சேர்க்க வேண்டாம், உன் மக்களுக்கு
சிவகுருவின் வாசியோகத்தால் உன் கழிவகற்ற
சிவகுருவின் வசியோகத்தால் உள்ள ஒழுக்கத்தை நெறிப்படுத்து
பெருஞ்சொத்தாக மாறுமே உன் சந்ததியினருக்கு.

3. மகளிரே! மாதவிடாய்ப் பிரச்சனையால் துவண்டு போனீர்!
நிரந்தரத் தீர்வு கிடைக்காமல் பல வைத்தியரை நாடிச் சென்றீர்!
சந்ததி இல்லாமல் வருந்தி நின்றீர்,
நிரந்தரத் தீர்வு கிடைக்குமே சிவகுருவின் வாசியோகத்தால்
உண்மையை உணர்ந்து சொல்கிறேன் இப்பிரச்சனையில்,
இருந்து மீண்டு வந்தவள் என்பதால்!

******************

சிவசித்தரின் பாமாலை|004|

சிவகுருவே சரணம்

1. கருவைத் தாங்கும் கருப்பையை
நீ சுமக்க மறுக்கிறாய் பெண்ணே
கழிவுகளை நீக்காமல் கருப்பையை நீக்குகிறாய்!
நீ நன்றி மறந்தது போல்
பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற உன்மகன்
உன்னை மறக்கிறான்.

IMG_20150405_062832 - Copy2. முன் ஜென்மத்தின் வினையும் இல்லை
மூத்தோர் செய்த பாவமும் இல்லை
நீ, உண்ணும் உணவே (கழிவு) தான்
உனக்குத் தரும் தீராத் தொல்லை.

3. உண்மையாம் வாசியை உணர்த்திய சிவகுரு
உம்மையே கதியென்று ஓடி வந்த மானிடற்கு
உடல் பிணி தீர்த்து உவகையுடன் வாழச் செய்தீர்
உம் மந்திரத்தில் மனம் தெளிந்து எண்ணம் பெற்று
உன்னதத்தை உணர்ந்து விட்டோம் சிவகுருவே!

*********************