சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

sivssiththan 2  (38)

சிவசித்தரின் பாமாலை – 01

எண்ணமது ஈடேற எத்தனையோ வழிமுறை

           கண்டு இறைவனிடம் வரம் வேண்டி

 கைமாறு பேசி, பலன் பாதி அடைந்து

            இருந்தேனே பரதேசியாய்…..

கைமாறு ஏதும் இல்லாமல், கள்ளம் கபடமின்றி

            உண்மையாய் மந்திரம் கூறி, கவனமுடன்

 பயின்றேனே எம் சிவசித்தரின் வாசியை

            ஈடேறியதே என் எண்ணமது !!!!!

***************************************************

சிவசித்தரின் பாமாலை – 02

நடைபிணமாகி நலனது அறியாமல்

      நா சுவைதனில் மயங்கி கிடந்தோமே !!!

நல்லவைதனை உண்டு நாளும் பயிற்சி செய்து

      நரகலதனை விலக்கி நயனமது திறந்து

 நரலதனில் உயிர் பெற்று நந்தவனமாகியதே !!!  

      எனக்கு நற்றுனணயானது சிவகுருவின் வாசிகற்றனே !!!

****************************************************************

சிவகுரு சேவையில்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண் :

+918940002685