உன்னொளி அறிய உள்ளொலிக்கு புறம்பாய் நீ…

சிவகுருவே சரணம்

 

 

#Sivasithan (17)சிந்தையில் சிவம் தூண்டும் சிவகுரு சிவசித்தரை

சிந்திப்பாயோ சிவகுரு சிவசித்தரை

ஆதாரம் பல தேடும் மானிடா

உனது ஆதாரம் செயல்படுவதே – சிவகுரு சிவசித்தராலே!

உனது உண்மை செயல்பட

உன்னுள் வாசியாய் – எம் சிவகுரு

உண்மை தேடினாயோ

உண்மைக்குப் புறம்பாய்!

உனது எண்ணமும் உண்மையும் செயல்பாடாகுதே

உன் அக உண்மையால்

உன்னொளி அறிய உள்ளொலிக்கு புறம்பாய் நீ

இதுவும் சிவகுரு சிவசித்தரின் எண்ணமோ!

 

**********************

 

என் எண்ணமது செம்மையாகவில்லை

ஏகாந்தமதை உணரவில்லை

கழிவது குறையவில்லை

காட்சி ஏதும் காணவில்லை

பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ!

பிறவாநிலை அறிவேனோ!

உனதெண்ணம் என்னுள் செயலாவது எப்போது!

எற்றமதை உணர்வது எப்போது!

உண்மை தனில் நான் நிலைக்க என்னைப் பண்படுத்துவீரோ!

– சிவகுருவே.

 

 

சிவகுருவின் பக்தை,

K.B.சுபாசினி

வாசியோக வில்வம் எண்: 13 02 106

 

 

சிவசித்தரின் பாமாலை|008|

சிவகுருவே

1) நின் பதம் பணிந்தோம்,
நித்தம் உன்னை தொழுதோம்,
வாசியால், உன்னை அறிந்தோம்,
சுளிமுனையால் உணர்ந்தோம்,
சுகந்தம் தனை அறிந்தோம்,
சுற்றமும் சீர் நினைத்தோம்.

2) சிவகுருவே

வான்புகழ் வாழ வளர்வாயே
வாசியால் எங்களைக் காப்பாயே!


DSC07772சிவகுருவே சரணம்

1) எண்ணத்தில் வாசிதனை வைத்தோம், ஏகாந்தமதை
உணர்ந்தோம்,
சிவகுருவின் பயிற்சியால் உருப்பெற்றோம்,
மந்திரத்தால் உயிர் பெற்றோம்.
உடல் கழிவகற்றி, சிவகுருவின் வாசியால், உடல் உயிர்தனில்
உன்னதம் அடைந்தோம்.

2) நிறைகுடம் தளும்புமோ!
கூற்றவனைக், குறை சொல்லலாகுமோ!
குறையில் இறை நிரப்பும் மனிதர் அன்றோ!
மனிதருள் புனிதம் உணர்த்தும் இறையன்றோ
அவ்விறையே நீயென அறிவோம் சிவகுருவே!
உங்களின் வாசியால்!