சிவசித்தரின் பாமாலை|004|

பிணி என்ற சொல் அகற்றி

கால் என்ற வாசியை ஏற்றி

சப்த கழிவுகளும் (நிசப்தம் ஆகி) முழுமையாக வெளியேறி

சர்வேஸ்வரனும் தானும் ஒன்றாகி

ஆனந்தமயமான ஸ்தூலத்தை பெற்றிடச் செய்யும்

அற்புதகுருவே சிவமான சிவசித்தனே !”      

 

 

DSC06403ஆல் இலையில் பள்ளி கொள்வான் கண்ணனே !

எங்கள் ஆழ் மனதில் குடியிருப்பான் சிவசித்தனே !”

 

உலகிற்கெல்லாம் சிரசாய் இருப்பான் கண்ணனே !

எங்கள் செயலுக்கெல்லாம் சிரசாய் இருப்பான் சிவசித்தனே !”

 

வாசியாய் எங்கும் நிறைந்தவன் ஈசனே !

சுவாசமாய் எங்கள் உடலில் கலந்தவன் சிவசித்தனே !”

 

 

உடல் உபாதையில் நொந்தாலும்

மனம் தெளிவில்லாமல் குழப்பத்தில் வீழ்ந்தாலும்

ஊழ்வினை ஆட்கொண்டு துயரத்தில் ஆழ்ந்தாலும்

சிவகுருநாதா சிவசித்தா ! உந்தன் அணுகுமுறையான

பேச்சு ஒன்றில் உடலும் மனமும் ஆனந்தம் பெற்றேன்

உந்தன்சொல் விதியையும் மாற்றி அமைக்கிறது.

மனம் தெளிந்து விரிவடையும் தன்மை கண்டேன்.

உயிரை வளர்க்கும் உத்தமனே சிவசித்தனே

சரணம், சரணம், சரணம்”. 

இரா.ராஜகுரு,

பழங்காநத்தம்,மதுரை.