சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

சிவசித்தரின் பாமாலை – 01

 

சிவகுரு சிவசித்தரே !!!

    

Copy of Vilvam  (10)எங்களின் எண்ணமும் நீரே !

     எங்களின் செயலும் நீரே !

 

நன்மையும் நீரே !

     நெருப்பும்  நீரே !

 

எங்களின் பயனும் நீரே !

     எங்களின் வினையும் நீரே !

 

ஆதியுமான எங்கள் சிவகுருவே

     நீரே அந்தமும் என அறிவித்தீரே !

 

அனைத்து செயல்களுக்கும் ஆரம்பமும் நீரே !

     அதன் முடிவும் நீரே !

 

எங்களின் நடைமுறை உண்மையும் நீரே !

     அதனை பொய்மையாக்குவதும் நீரே !

 

சக்தியும் நீரே ! சிவனும் நீரே !

 

மொத்தத்தில்

     வாசியோக பக்தனின் முதலும் நீரே !!

                                  முடிவும் நீரே !!

 

சிவசித்தரின் பாமாலை – 02

 

உண்டு அழித்த உடலுடன்
உனை அடைந்தேனே, உன் வாசியால்
ஊனை உருக்கி உயிரற்ற என்
உடலதனை உயிர் கொடுத்து
எனையும் உணர வைத்தாயே வாசியால் !!

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண் :  1311001

+918940002685