எம் சிவசித்தனுக்கு சூடும் பாமாலை

சிவசித்தனின் வாசியோகக்கலை

ஸ்ரீ வில்வம் யோகா மையம்

சின்ன அனுப்பானடி,

சிந்தாமணி,

மதுரை.

 

வணக்கம் சிவகுருவே!

 

எம் சிவசித்தனுக்கு சூடும் பாமாலை

 

அன்னையே அன்பிற்கும் அன்பானவனே! அச்சம்தவிர்த்து

அகத்தில் நிறைந்தவனே!

ஆனந்தம் அடைசெய்தவனே! ஆழ்ந்த சிந்தனைக் கொண்டவனே!

ஆடம்பரம் அறியாது எம் சிவசித்தனின் ஆலயமே!

இன்னல்களை போக்கியவனே! இல்லறத்தில் நல்சுகம்

புரிந்து இறைநிலை உணர்த்தியவனே!

ஈகையை தந்து ஈன்றபொழுதை எமக்கு அளித்தவனே!

உண்டிக்கு உணவை குறைத்து என் சிந்தனைக்கு

விருந்தானவனே!

ஊண் உணவை அழித்து எனக்கு ஊக்கம் தந்தவனே!

எண்ணங்களின் இருளை அகற்றியவனே!

எனக்கு பிடித்தவனே! என் பிள்ளைகளுக்கு நீயே!

எங்களுக்கும் நீயே! எல்லாம் நீயே!

ஏளனம் செய்தவரையும் ஏற்றம் தந்தவனே!

ஐந்தெழுத்தானவனே! ஐயம் போக்கியவனே!

ஐந்துபொருள் ஆனவனே! ஐங்கரனே! ஐம்புலனும் நீயே!

ஒழுக்கம் நிறைந்தவனே! ஒப்பில்லா மாணிக்கமே!

ஒலித்திருத்தலமே!

ஓங்காரநாதனே! ஓம் என்ற மந்திரமே!

ஓங்கி உலகலந்த உத்தமனே!

ஔவைக்கு கனி கொடுத்தவனே!

ஔடதத்தை தவிர்க்கவைத்தவனே!

எஃகு போல் என் அகத்தை உறுதிஆக்கியவனே!

 

நன்றி சிவசித்தனே 

 

பெயர் : க. நீ. ஜெயச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண்  : 14 09 003

வயது : 45

உண்மையை உடலிலே அறிய வைத்த சிவசித்தனே!

உண்மையை உடலிலே அறிய வைத்த சிவசித்தனே!

 

சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால்,

 

#Sivasithan (4)கால் கொண்டு காலமறிந்து

என்னை உணர்த்திய – சிவசித்தனே!

 

கழிவோடு நான் வாழ்ந்தேன்

எனக்கு கழிவகற்றியது – சிவசித்தனே!

 

நோய் என்பது கழிவே

என உணர்த்தியது – சிவசித்தனே!

 

கரம் பிடித்து கொடியவன் கருமருந்தை

அழித்தெடுத்தது – சிவசித்தனே!

 

முறையற்ற எண்ணமாம் தீயவனாம்

தொக்கமதை அறுத்தெடுத்தது – சிவசித்தனே!

 

பயம் அது நம் எண்ணமே

என எடுத்துரைத்தது – சிவசித்தனே!

 

உயிரின் உண்மை மறைபொருளை

உடலிலே உணர்த்தியது – சிவசித்தனே!

 

உடலே மெய்! அதற்கு ஏற்ற

உணவு முறையை நெறிப்படுத்தியது – சிவசித்தனே!

 

காலமிதை என் உடலிலே உணர்த்தி

இரு நிலையை ஒன்றாய் என்னுள் நிலைப்படுத்தியது – சிவசித்தனே!

 

உடலின் உண்மை சர்ப்பமதை மெய்யாய்

சீற வைத்து மெய்யுணர்த்தியது – சிவசித்தனே!

 

சீரிய சர்ப்பம் சிவசித்த மந்திரத்தால்

சீற்றம் பெற்று சிரசில் ஆட்டம் காண வைத்தது – சிவசித்தனே!

 

உடலிலே ஆற்றல்கள் வலிகளாகக் காட்டி

நிலை கடந்த பேரானந்தம் தந்தது – சிவசித்தனே!

 

இயல்பாய் உடலிலே இயக்கம் தந்து

இறையுணர்வை என்னுள் இயக்க வைத்தது – சிவசித்தனே!

 

வாசிதேகப்பயிற்சியின் உண்மை

மெய்ப்பொருளை உணர்த்தியது – சிவசித்தனே!

 

காணாத உண்மைக்காட்சி என் அகத்தில்

வாசி உள் சென்ற பின் மெய்யாக்கியது – சிவசித்தனே!

 

எண்ணத்தின் வலிமையை வாசிதேகப்பயிற்சியால்

என்னில் விதைத்தது – சிவசித்தனே!

 

கருமையின் உண்மையை கருத்திலே நிறுத்தி

நெற்றி நடுவிலே சுளிமுனை இயங்க வைத்தது – சிவசித்தனே!

 

நிலை தவறா நிலைதனை எனக்கு

என்னுள் உணர்த்தியது – சிவசித்தனே!

என்னுள்ளே என் செயலை என்னுள்

இருந்து எண்ண வைத்தது – சிவசித்தனே!

கழிவாலே கலங்கிய மனதோடும், நோயோடும் சிவசித்தனை சரண் அடைந்தேன். எம் அகத்தை உணர்த்தி உண்மைத் தெளிவை உணர வைத்து என்னை உய்ய வந்த பரம்பொருள் நாயகனே! சிவசித்தனே! எனை உய்வித்த நீயே எனக்கு எல்லாமும் நீயே! என் முழு முதற் பொருளும் நீயே!!!!