வாசியால் அறிந்தோம் பண்பையும், பகுத்தறிவையும்…

சிவகுருவே சரணம்

வாசியில் நான் உணர்ந்தது…

068

 

படைத்தாய் நோயற்ற உலகத்தை என் வாசியே

எடுத்தேன் புதுப்பிறவி உன்னால் என் வாசியே

கொடுத்தாய் வலிகளற்ற வாழ்வை என் வாசியே

தடுத்தாய் என் மெய்யுள் உள்ள பொய்யை என் வாசியே

ஏற்றினாய் என் அறிவை பேரறிவாய் என் வாசியே

மாற்றினாய் என்னை அகத்தில் அழகாய் என் வாசியே

போற்றினேன் என்றென்றும் உன் புகழை என் வாசியே

அறிந்தேன் உன்னால் மந்திரத்தின் மகிமையை என் வாசியே

அழிப்பாய் தவறு செய்தால் தண்டனையில் என் வாசியே

களித்தேன் நீ  எனக்களித்த நன்மையில் என் வாசியே

உன்னால் நான் உணர்ந்தேன்

சிவசித்தரையும், இறை உணர்வையும் என் வாசியே.

 

 

 

 வலிகளால் உடல் வருந்தும்போது

மருந்தாலும் தீரவில்லை, மந்திரத்தாலும் தீரவில்லை

பிணி தீர்க்கும் பிதாமகணாம்

எம் சிவசித்தரின், திருவடி நிழல்பட்டால்

நோயும், பேயைக்கண்டது போல் ஓடும்

வாதழும், பித்தமும், வயோதிகரை வாட்டும் பொழுது

வாசியை உணர்ந்து விட்டால்

வாலிபராய் மாறிவிட்டால்

வாசியால் அறிந்தோம்

பண்பையும், பகுத்தறிவையும்.

சிவகுரு சேவையில்,

த. பத்மாசினி

வாசியோக வில்வம் எண்: 1205126

பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ! பிறவாநிலை அறிவேனோ!

சிவகுருவே சரணம்

 #Sivasithan (23)

 

1

சிந்தையில் சிவம் தூண்டும் சிவகுரு சிவசித்தரை,

சிந்திப்பாயோ சிவகுரு சிவசித்தரை,

அதரம் பல தேடும் மானிடா,

உனது ஆதாரம் செயல் படுவதே சிவகுரு சிவசுறு சிவசித்தராலே!

உனது உண்மை செயல்பட,

உன்னுள் வாசியாய் எம் சிவகுரு,

உண்மை தேடினாயோ,

உண்மைக்குப் புறம்பாய்!

உனது எண்ணமும், உண்மையும் செயல்பாடகுதே,

உன் அக உண்மையால்,

உன்னொளி அறிய, உள்ளொளிக்கு புறம்பாய் நீ,

இதுவும் சிவகுரு சிவசித்தரின் எண்ணமோ!

 

 

2

ஏன் எண்ணமது செம்மையாகவில்லை,

எகாந்தமதை உணரவில்லை,

கழிவது குறையவில்லை,

காட்சி ஏதும் காணவில்லை,

பிறவிப்பயன் பெறுவேனோ!

பிறவாநிலை அறிவேனோ!

உனது எண்ணம் என்னுள் செயலாலது எப்போது!

எற்றமதை உணர்வது எப்போது!

உண்மை தனில் நான் நிலைக்க என்னைப் பண்படுத்துவீரோ!

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

வாசியோக வில்வம் எண் : 1302106

             K.B. சுபாஷிணி,

 

புண்ணாகி உடல் நொந்து வந்தவரை…

சிவகுருவே சரணம்

sivssiththan 2  (27)

 

புது யுகம் படைத்து புத்துயிர் தந்தீர்

புனிதராம் சிவசித்தரே

பூத்துக் குலுங்கும் புது மலராக

எம்மை மாற்றி அமைத்தீர், சிவசித்தரே

புற்றில் இல்லை நாகம்

மனிதனுள் ஆட வைக்கும்

வில்வத்தில் ஆடுது நாகம்

புன்னகையோடு வலிஇன்றி

வாழச் செய்தீர் சிவகுருவே.

 

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

D.பத்மாசினி

வாசியோக வில்வம் எண் : 12 05 126

சிவசித்தரின் வாசியறிவாய், ‘தன்னைத் தானறிவாய்’

சிவகுருவே சரணம்

#Sivasithan (24)நிலை பெறா சுவாசம்,

நிலைபெறுமே, எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தால்,

நிலைபெறா, ஒழுக்கம்,

நிலைபெறுமே, எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தால்,

நிலைபெறா வாழ்க்கை,

நிலைபெறுமே, எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியை உணர்ந்தவனுக்கு.

 

தன்னைத் தானறிய, ஒரு கேடில்லை,

சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியறிவாய்,

‘தன்னைத் தானறிவாய்’

“படைத்தவன் (சிவகுரு சிவசித்தர்) தன்னையே பார்”

என்பதும் அறிவாய்.

 

உன் எண்ணத்தை வாசியில் வை,

சிந்தையை சிவகுருவிடம் வை,

சிவகுருவே அருள்வார் உன்னுள்,

உன் சொல்லும், மெய்யாகும்,

சிற்றறிவும், சிந்திக்கும்,

உண்மை வழியில் உன் வாசியும் செல்லும்.

 

மனிதருள் அசுரரும் உண்டு,

மனிதருள் மனிதனும் உண்டு,

‘மனிதனும் தெய்வமாகலாம்’,

 

எம் சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகத்தால்.

 

 

அகம் புறம் பேசி, காலத்தை வீணடித்தாய்,

உன் அகம், புறம் சுத்தமாக, எம் சிவகுருவின் வாசியறிந்து பார்.

 

 

 

சீவனை சிவமாகக் கொண்டவரே,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

உண்மையில் ஒளிரும் ஒளிச்சுடரே,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

ஐம்பூதங்களும் உன்னுள் அடங்கும்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

சுயம்புவாய்த் தோன்றிய எங்கள் சிவகுருவே,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

மக்கள் பிணி நீங்க வாசியுரைத்தாய்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

காணாத இறையை கண்டுணர வைத்தாய்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

பிணி நீங்க வந்தோம், இறை உணரப் பெற்றோம்,

சிவய சிவய சிவசித்தனே(ர)

 

 

பட்டறிவு தேவையில்லை, எம் சிவகுருவின் வாசியறிய,

பாமரனாய் இருந்து பார், எம் சிவகுருவின் வாசியறிவாய்,

 

உன்னுள் ஒளியாய், வாசியாய் – எங்கள் சிவகுரு.

 

சிவகுரு கற்றுத்தந்த வாசியை,

சிரத்தையாய், மேலேற்றுவாய்,

உடற்கழிவுகள் நீங்கி, உன்னுடல்,

உண்மை, உயிர் பெறும்,

காணாத காட்சி எல்லாம் கிட்டும்,

உன் அகக்கண்ணில்,

பிறவிப் பயனையும் நீ பெறுவாய், எம்,

சிவகுருவின் வாசி கற்கையிலே.

சிவகுருவிடம் உண்மையாய் இருந்து பார்,

இயற்கையே, உன்னை வழி நடத்திச் செல்லும்,

சிவகுருவிடம் உண்மையாய் இருந்து பார்,

இயற்கையே, உன்னை அரண் போல் பாதுகாத்து நிற்கும்,

சிவகுருவிடம் உண்மையாய் இருந்து பார்,

இயற்கையும், உன்னுள் வசப்படும்.

சிவகுருவின் பக்தை

K.B.சுபாஷிணி

வில்வம் எண்: 13 02 106

எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்…

சிவகுருவே சரணம்

vilvam (7)

சுழலும் பூமியையும் நம் உடலையும்

சுழற்றுபவன் – சிவன் என்றோம்

ஆயிரம் அறிந்தும் சொன்னான்

அமைதியில் வெல்பவன் – சித்தன்

அந்த சிவனே – சித்தனாகி வந்தான்

எங்கள் முன் குருவாய் கண்ணாய்

உருவாகிய எங்கள் – “சிவகுரு சிவசித்தனே”!

நோயில்லா உலகம் படைத்தவன்

எங்கள் சிவகுரு சிவசித்தனே

உம் பாதங்களில் சரணடைந்தேன்.

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

G.சாந்தி,

வாசியோக வில்வம் எண் : 1302112.

 

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே…

 

 

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

வாழ்நாள் முழுவதும் உம் வாசல் சிந்தாமணி வந்திட

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

மக்களின் கவலை மனதை வாட்டிட

நஞ்சில் நிறைந்த வஞ்சகரின் வார்த்தையால்

நெஞ்சம் வெதும்பி உன் திருவடியில் தஞ்சமடைந்தேன்

உன் கருணைப் பார்வையால் என்கவலைகள்

பறந்தோட, வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

காலத்தை உணர்ந்து காலத்தில் செய்ய

காலனும் கலங்குவான் எம்மை அணுக

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

பிறப்பின் காரணம் நான் அறியவில்லை

இறப்பின் தத்துவத்தை நான் உணரச் செய்யும்

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

இறைநிலை உணர்ந்த என் இறுதிமூச்சிலும்

இறைவனாம், சிவசித்தனின் புகழ்பாட

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே!

 

சிவகுரு சேவையில்,

D.பத்மாசினி

வாசியோக வில்வம் எண் : 12 05 126

சிவசித்தரின் பாமாலை|010|

சிவகுருவே சரணம்

 

DSC02638நோய் என்ற துன்பம் தாக்கி

ஓடி வந்தேன் சிந்தாமணி நோக்கி

அன்னையாய் என்னை அரவனைத்தீர் சிவகுரு

அன்புத்தாய் அறிவாள் சிசுவின் வேதனையை

என் துன்பம் நீர் அறிந்து

எனக்குத் தந்தீர் பிணியில்லாத பெருவாழ்வை

மெய்யே உண்மை என்று உணர்த்தினிர் சிவகுருவே

எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்பது பழையமொழி

என் அறிவுக்கண்ணை திறந்து எனஅக இருளை

நீக்கியவர் என் ஆசான் சிவகுருவே

என்று நான் அறிந்தது பொன்மொழி.

—————————————————————

பாசுரம் பல பாடினேன்

பரமனையும் தேடினேன்

ஆலயம் பல நாடினேன்

ஆண்டவனை வேண்டினேன்

அறியவில்லை இறைவனை

அறிந்தேன் சிவசித்தரை

உணர்ந்தேன் இறையருளை

உணர்த்தினர் பரமனை பாமரனுக்குள்

 

 

                                     என்றென்றும் சிவகுரு பக்தை ,

                                           D. பத்மாசினி

சிவசித்தரின் பாமாலை|008|

சிவகுருவே

1) நின் பதம் பணிந்தோம்,
நித்தம் உன்னை தொழுதோம்,
வாசியால், உன்னை அறிந்தோம்,
சுளிமுனையால் உணர்ந்தோம்,
சுகந்தம் தனை அறிந்தோம்,
சுற்றமும் சீர் நினைத்தோம்.

2) சிவகுருவே

வான்புகழ் வாழ வளர்வாயே
வாசியால் எங்களைக் காப்பாயே!


DSC07772சிவகுருவே சரணம்

1) எண்ணத்தில் வாசிதனை வைத்தோம், ஏகாந்தமதை
உணர்ந்தோம்,
சிவகுருவின் பயிற்சியால் உருப்பெற்றோம்,
மந்திரத்தால் உயிர் பெற்றோம்.
உடல் கழிவகற்றி, சிவகுருவின் வாசியால், உடல் உயிர்தனில்
உன்னதம் அடைந்தோம்.

2) நிறைகுடம் தளும்புமோ!
கூற்றவனைக், குறை சொல்லலாகுமோ!
குறையில் இறை நிரப்பும் மனிதர் அன்றோ!
மனிதருள் புனிதம் உணர்த்தும் இறையன்றோ
அவ்விறையே நீயென அறிவோம் சிவகுருவே!
உங்களின் வாசியால்!

சிவசித்தரின் பாமாலை|009|

சிவகுருவே சரணம்

உண்டு உறங்கி ஊன் பெருத்து
உன்னுள் இருக்கும் கருவறையை
கழிவறையாக, மாற்றி கண்ணீர்
சிந்தும் பேதைப் பெண்ணே
பிற ஊனின் சவத்தை உண்டு
சிதைக்கின்றாய், உன் உடலை
என் செய்வேன், விதி என்று கலங்காதே
வழி உண்டு நீ வாழ, சிந்தாமணி சீமையிலே
கருணாமூர்த்தியாம், எம் சிவகுருவே
மூர்த்தி சிறிதெனினும், கீர்த்தி பெரிதென
வீற்றிருக்கும் வில்வத்திருத்தலத்திலே
உண்மையைத் தேடி வரும்
உன் வாழ்வும் நலமடையும், வாசியாலே.

சிவசித்தரின் பாமாலை|008|

சிவகுருவே சரணம்

DSC07939விடியலைக் காட்டும் கதிரவன்போல்
சிந்தமணிச் சிவசூரியனின்
சிறுபார்வை என்மேல் பட்டால்
என் அக இருள் நீங்கி
அறிவு ஒளி பிரகாசிக்கும்
சிவசித்தனே, உன்நெற்றிக்கண்
திறப்பினும், புடம் போட்ட
பொன்னாய் மின்னுவேன்
உலகத்திற்கு ஒளிதரும்
ஆதவனும் ஒன்றே
இருளில் ஒளி தரும்
சந்திரனும் ஒன்றே
நோயால் நலிவிற்றவர்க்கு
நலம் தரும் சிவசித்தனும்
ஒருவரே.
மானிடஉயிருக்கு ஒளியூட்டும்,
வாசியும் ஒன்றே
சிவசித்தனின் உண்மை, உணராதவன்
கண்ணிருந்தும் குருடனே.
மெய்யிருந்தும் முடவனே
அறிவிருந்தும் மூடனே
சிவகுருவே, உம்மை உணர்ந்தவன்
உலகிலே உயர்ந்த உத்தமனாவான்.