திருவருள் பாமாலை

1. உண்டழித்த உடலதனை கண்டு வியக்க

வாசிவழி தந்தாரே எம் சிவகுரு.

 

#Sivasithan (20)2. எண்ணமெனும் கிடங்கினிலே வினாக்கள் ஆயிரம்

தோன்றுதே எம்சிவகுருவை கண்டாலே!

 

3. உணர்வற்று உயிரற்று ஊனுடலுடன் உனைஅடைந்தேனே

உயிர்மொழி தனை அறியவைத்தாரே எம் சிவகுரு!

 

4. கண்டுகளித்த உணவதனை கழிவென்று

உணர்த்தினாரே! எம் சிவகுரு.

 

5. ஒங்கி கிடந்த உடல்தனை உயிர்தந்து

ஒடுக்கி ஒளிதந்தாரே எம் சிவகுரு.

 

சிவகுருவின் பக்தன்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண்: 13 11 001

அலைபேசி எண்: +91 89 40 02685

Next Post

Leave a Reply