புண்ணாகி உடல் நொந்து வந்தவரை…

சிவகுருவே சரணம்

sivssiththan 2  (27)

 

புது யுகம் படைத்து புத்துயிர் தந்தீர்

புனிதராம் சிவசித்தரே

பூத்துக் குலுங்கும் புது மலராக

எம்மை மாற்றி அமைத்தீர், சிவசித்தரே

புற்றில் இல்லை நாகம்

மனிதனுள் ஆட வைக்கும்

வில்வத்தில் ஆடுது நாகம்

புன்னகையோடு வலிஇன்றி

வாழச் செய்தீர் சிவகுருவே.

 

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

D.பத்மாசினி

வாசியோக வில்வம் எண் : 12 05 126

Previous Post
Next Post

Leave a Reply