சிவசித்தன் வாசியோகம்: அகத்திலே அனைத்தும் உண்டு

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

sivssiththan 2  (33)

 

கேட்டதும் கொடுப்பதோ

நினைத்தவுடன் எடுப்பதோ இல்லை உண்மை.

உடல் உள்ளத்தின் கழிவகற்றி

உள்ளத்தால் உணர்வதே உண்மை.

உன் மெய்யை உணர நீ

உண்மையாய் இருத்தல் வேண்டும்.

உண்மை என்பதை உன்னுள் உணரும்போது

உன் மெய் தானாய் உனக்கு உணர்த்தும்

உண்மை எதுவென்று .

அதை உணர்வாய் சிவசித்தர் அருளும் வாசியோகத்தால்.

அகம் சொல்வதே உண்மை .

அதை வாசியோகம் செய்து உணர்ந்தால் உனக்கு நன்மை.

 

****

 

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்,

 

வாசியது யாழாய் உள் நுழைந்து

தேமதுரத் தமிழால்

சிவசித்த மந்திரம் உரைக்க

மனதார உரைக்க ஆடிடுமே சர்ப்பம் தானாய்!

தன்னிலை அறியாது

சீறிடும் உண்மை உன் மெய்யாய் தானே!

 

வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply