சிவசித்தரின் பாமாலை|005|

விதி’ எனச் சொல்லும் வார்த்தையை மாற்றி

                              அமைப்பவர் சிவசித்தன்

வியாதியே இல்லை என்ற உண்மையை

                  நிரூபித்துக் காட்டுபவர் சிவகுரு சிவசித்தன்.

உண்மையின் உருவமே சிவகுரு சிவசித்தன்.

உயிர்களைக் காப்பவர் சிவகுரு சிவசித்தன்.

உயிர்கலைக் கற்பிப்பவர் சிவகுரு சிவசித்தன்.

ஓதும் பொருளின் உட்பொருளாய் இருப்பவர்

                              சிவகுரு சிவசித்தன்”.

 

 

ஓம்கார ஒளியை உருவினில் தந்த சிவகுருவே !

உடலும் உயிரும் கொடுத்து உலகத்தாரை

காக்க வழிசெய்த ஒளி உடல் கொண்டோனே !

சிவகுருநாதனே சித்தேஸ்வரனே சிவகுருநாதனே!  

பாவிகளும் நின் பார்வையால்

பதி உணர வைத்த சிவகுரு சிவசித்தனே !

பற்றற்றவனை பற்ற வைத்து

பாலாபிஷேகம் செய்து பரம் பொருளோடு

இணக்கம் தந்த எம் சிவகுரு நாதனே !

சரணம் சரணம் சிவசித்தனே சரணம்”.

 இரா.ராஜகுரு,
பழங்காநத்தம்,மதுரை.

Next Post

Leave a Reply