சிவசித்தரின் பாமாலை|004|

பிணி என்ற சொல் அகற்றி

கால் என்ற வாசியை ஏற்றி

சப்த கழிவுகளும் (நிசப்தம் ஆகி) முழுமையாக வெளியேறி

சர்வேஸ்வரனும் தானும் ஒன்றாகி

ஆனந்தமயமான ஸ்தூலத்தை பெற்றிடச் செய்யும்

அற்புதகுருவே சிவமான சிவசித்தனே !”      

 

 

DSC06403ஆல் இலையில் பள்ளி கொள்வான் கண்ணனே !

எங்கள் ஆழ் மனதில் குடியிருப்பான் சிவசித்தனே !”

 

உலகிற்கெல்லாம் சிரசாய் இருப்பான் கண்ணனே !

எங்கள் செயலுக்கெல்லாம் சிரசாய் இருப்பான் சிவசித்தனே !”

 

வாசியாய் எங்கும் நிறைந்தவன் ஈசனே !

சுவாசமாய் எங்கள் உடலில் கலந்தவன் சிவசித்தனே !”

 

 

உடல் உபாதையில் நொந்தாலும்

மனம் தெளிவில்லாமல் குழப்பத்தில் வீழ்ந்தாலும்

ஊழ்வினை ஆட்கொண்டு துயரத்தில் ஆழ்ந்தாலும்

சிவகுருநாதா சிவசித்தா ! உந்தன் அணுகுமுறையான

பேச்சு ஒன்றில் உடலும் மனமும் ஆனந்தம் பெற்றேன்

உந்தன்சொல் விதியையும் மாற்றி அமைக்கிறது.

மனம் தெளிந்து விரிவடையும் தன்மை கண்டேன்.

உயிரை வளர்க்கும் உத்தமனே சிவசித்தனே

சரணம், சரணம், சரணம்”. 

இரா.ராஜகுரு,

பழங்காநத்தம்,மதுரை.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply