சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

சிவகுரு சிவசித்தர் ஆசியால்

FB_IMG_13922478277757260பங்குனியில் பிறந்து
பகுத்தறிந்து
பரம்பொருளை அகத்தில் காட்ட
பார் புகழ வந்த
பரமனே சிவசித்தனே !
பன்னிரு கைகள் இல்லை
பாம்பொன்று உடல்மேல் இல்லை ஆனால்
பலரது விரல் தொட்டு பயிற்சி கொடுத்து கழிவகற்றி
பயிற்சியாளர் உள்ளத்தில் உண்மை
பரத்தை காட்டி
பாம்பாட்டம் படமெடுத்து ஆடவைத்த
பரதத்துவ ஒளியே
பரம்பொருளே எங்கள் சிவகுருவே சிவசித்தனே சரணம்!.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply