சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

சிவகுருவே சரணம்

1. சித்தத்தில் நிறைந்திருக்கும் சிவகுருவே
சிந்தனையை தூண்டி விட்ட சிவகுருவே
சீரும் நாகம் மகுடி கேட்டு ஆடுவதுபோல்
உம் மந்திரத்தில் கட்டுண்ட என்னை ஆடவைத்தீரே
எண்ணத்தில் உன்னை வைத்தால் சிவகுருவே
என் செயலும் சிறப்படையும் சிவகுருவே
உம்மால் முச்சுடரும் அறிவே சிவகுருவே.

IMG_20150409_0619572. உடல் நலம் தேடி
உம்மை நாடி வரும் மானிடருக்கு
வாசி என்ற அமிர்தத்தை கொடுத்து
வாழ வைக்கும் சிவசித்தரே
பணத்தால் உம்மை அடையமுடியாது
நல்ல குணத்தால் உம்மை உணரமுடியும்
உமக்கு ஜாதி மத பேதமில்லை சிவகுருவே
ஆணுக்கு, சிவனாக
பெண்ணுக்கு சக்தியாக வழிகாட்டும்
அர்த்தனாதீஸ்வரரே
உம்மை அறிய என் ஆயுள்காலமும்
போதாது சிவகுருவே.

*********************

Previous Post
Next Post

Leave a Reply