சிவசித்தன் செவ்வானப் பிரபஞ்சக்கலை ஆன்மா உணர்ந்தவை 010

சிவசித்தனை வணங்குதல்

பெயர் : I. வெங்கடாசலம்
வயது : 36
வில்வம் எண் : 17 04 011
முகவரி : வண்டியூர் மதுரை – 20.
அலைபேசி : +91 96008 07580
தொழில் : கொத்தனார் மற்றும் காண்டராட் வேலை.

சிவசித்தனிடம் வந்த காரணங்கள் :

ஞாபகசக்தி குறைவு நுகரும் தன்மை குறைவு மற்றும் உணவின் ருசி தெரிவது இல்லை. தூசி ஒவ்வாமை உள்ளது. சிலிங்பேன் அடியில் உட்கார்ந்து இருந்தால் உடனே ஜலதோஷம் பிடித்துவிடும்.

சிவசித்தன் நாடி பார்த்தபின் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் :

சிவசித்தன் கலையை கற்றபின் கடந்த ஆறு மாதங்களாக முன்பை காட்டிலும் சுறுசுறுப்பாக பணி செய்ய முடிவதாக கூறுகிறார்.

ஞாபகசக்தி மற்றும் நுகரும் தன்மையில் முன்னேற்றம் உள்ளது என்கிறார். உணவின் ருசி தெரிகிறது.
தூசி ஒவ்வாமை சரியாகி உள்ளது.

தற்பொழுது சிலிங் பேன் ஒடினாலும் ஜலதோஷம் பிடிப்பது இல்லை.சிவசித்தனின் திருநாமங்கள் கூறுவதால் மனம் ஒரு நிலைப்படுவதாக கூறுகிறார்.

உண்மை சிவசித்தன்.

Next Post