‎தர்மம் தலைத்தோங்க செய்வானே!

வணக்கம் சிவகுருவே!
‎சிவசித்தனின் திருநாமம் உணர்வுகள்
சிவசித்தனே துனை

DSC02318
சிவசித்தனே,
உன் திருநாமம் கொடுத்தே,
தன்னுள் இருக்கும் தேக சற்ப்ப ஆற்றலை உணர்த்தியே,
முடங்கி இருந்த சற்ப்பத்தை எழுப்பியே,
நீ அருளும் ஆற்றலை, உணர செய்தாயே!
வெற்றிடமான ‎அகம் படைத்தே
‎மனித அகத்தை ஒன்றாக்கியே
இயற்கையோடு, இயல்பான உணர்வோடு வாழவைத்தே,

எம் சிவசித்தனே!
‎நன்றி சிவசித்தனே!

Previous Post
Next Post

Leave a Reply