மனமெல்லாம் கழிவுடனே மதியிழந்து திரிந்தோமே!

குருவடி சரணம் சிவகுரு திருவடி சரணம்

வணக்கம் சிவகுருவே

மனமெல்லாம் கழிவுடனே
மதியிழந்து திரிந்தோமே!

கண்டதையும் தான் தின்று
மலக்குடலை அடைத்தோமே!

மருத்துவனை நாடிச்சென்று
பணத்தையெல்லாம் இழந்தோமே!

போகாத கோயிலில்லை
பார்காத ஜோசியனில்லை!

இப்படித்தான் இனி நம் வாழ்வென்று
வருத்தத்துடன் இருந்தோமே!….

ஒளிக்கீற்றாய் தெரிந்த திசை
நோக்கி முன்னேரிச்சென்றோமே
அதிசயத்தை கண்டோமே!

ஒளிக்கீற்றாய் தெரிந்த இடம்
ஒளிவெள்ளமாய் மாறியதே!

தடுத்தாட்கொண்டான் தவப்புதல்வன்
மும்முறையை அருள்புரிந்தான்!

திருநாமத்தால் இறையுனர்த்தி
உணவுமுறையால் உடல்கழிவகற்றி
வாசியோக பயிற்சியினால் மனக்கழிவகற்றி!

நோயென்பதே மாயை என்றுனர்த்திய
இயற்கையின் இறைவா போற்றி போற்றி!…….

ஓம் சிவசிவ சிவகுருவே ஓம்

Previous Post
Next Post

Leave a Reply