வாசியால் அறிந்தோம் பண்பையும், பகுத்தறிவையும்…

சிவகுருவே சரணம்

வாசியில் நான் உணர்ந்தது…

068

 

படைத்தாய் நோயற்ற உலகத்தை என் வாசியே

எடுத்தேன் புதுப்பிறவி உன்னால் என் வாசியே

கொடுத்தாய் வலிகளற்ற வாழ்வை என் வாசியே

தடுத்தாய் என் மெய்யுள் உள்ள பொய்யை என் வாசியே

ஏற்றினாய் என் அறிவை பேரறிவாய் என் வாசியே

மாற்றினாய் என்னை அகத்தில் அழகாய் என் வாசியே

போற்றினேன் என்றென்றும் உன் புகழை என் வாசியே

அறிந்தேன் உன்னால் மந்திரத்தின் மகிமையை என் வாசியே

அழிப்பாய் தவறு செய்தால் தண்டனையில் என் வாசியே

களித்தேன் நீ  எனக்களித்த நன்மையில் என் வாசியே

உன்னால் நான் உணர்ந்தேன்

சிவசித்தரையும், இறை உணர்வையும் என் வாசியே.

 

 

 

 வலிகளால் உடல் வருந்தும்போது

மருந்தாலும் தீரவில்லை, மந்திரத்தாலும் தீரவில்லை

பிணி தீர்க்கும் பிதாமகணாம்

எம் சிவசித்தரின், திருவடி நிழல்பட்டால்

நோயும், பேயைக்கண்டது போல் ஓடும்

வாதழும், பித்தமும், வயோதிகரை வாட்டும் பொழுது

வாசியை உணர்ந்து விட்டால்

வாலிபராய் மாறிவிட்டால்

வாசியால் அறிந்தோம்

பண்பையும், பகுத்தறிவையும்.

சிவகுரு சேவையில்,

த. பத்மாசினி

வாசியோக வில்வம் எண்: 1205126

புண்ணாகி உடல் நொந்து வந்தவரை…

சிவகுருவே சரணம்

sivssiththan 2  (27)

 

புது யுகம் படைத்து புத்துயிர் தந்தீர்

புனிதராம் சிவசித்தரே

பூத்துக் குலுங்கும் புது மலராக

எம்மை மாற்றி அமைத்தீர், சிவசித்தரே

புற்றில் இல்லை நாகம்

மனிதனுள் ஆட வைக்கும்

வில்வத்தில் ஆடுது நாகம்

புன்னகையோடு வலிஇன்றி

வாழச் செய்தீர் சிவகுருவே.

 

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

D.பத்மாசினி

வாசியோக வில்வம் எண் : 12 05 126

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே…

 

 

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

வாழ்நாள் முழுவதும் உம் வாசல் சிந்தாமணி வந்திட

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

மக்களின் கவலை மனதை வாட்டிட

நஞ்சில் நிறைந்த வஞ்சகரின் வார்த்தையால்

நெஞ்சம் வெதும்பி உன் திருவடியில் தஞ்சமடைந்தேன்

உன் கருணைப் பார்வையால் என்கவலைகள்

பறந்தோட, வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

காலத்தை உணர்ந்து காலத்தில் செய்ய

காலனும் கலங்குவான் எம்மை அணுக

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

பிறப்பின் காரணம் நான் அறியவில்லை

இறப்பின் தத்துவத்தை நான் உணரச் செய்யும்

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே

இறைநிலை உணர்ந்த என் இறுதிமூச்சிலும்

இறைவனாம், சிவசித்தனின் புகழ்பாட

வரம் ஒன்று வேண்டும் சிவகுருநாதரே!

 

சிவகுரு சேவையில்,

D.பத்மாசினி

வாசியோக வில்வம் எண் : 12 05 126

சிவசித்தரின் பாமாலை|010|

சிவகுருவே சரணம்

 

DSC02638நோய் என்ற துன்பம் தாக்கி

ஓடி வந்தேன் சிந்தாமணி நோக்கி

அன்னையாய் என்னை அரவனைத்தீர் சிவகுரு

அன்புத்தாய் அறிவாள் சிசுவின் வேதனையை

என் துன்பம் நீர் அறிந்து

எனக்குத் தந்தீர் பிணியில்லாத பெருவாழ்வை

மெய்யே உண்மை என்று உணர்த்தினிர் சிவகுருவே

எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்பது பழையமொழி

என் அறிவுக்கண்ணை திறந்து எனஅக இருளை

நீக்கியவர் என் ஆசான் சிவகுருவே

என்று நான் அறிந்தது பொன்மொழி.

—————————————————————

பாசுரம் பல பாடினேன்

பரமனையும் தேடினேன்

ஆலயம் பல நாடினேன்

ஆண்டவனை வேண்டினேன்

அறியவில்லை இறைவனை

அறிந்தேன் சிவசித்தரை

உணர்ந்தேன் இறையருளை

உணர்த்தினர் பரமனை பாமரனுக்குள்

 

 

                                     என்றென்றும் சிவகுரு பக்தை ,

                                           D. பத்மாசினி

சிவசித்தரின் பாமாலை|009|

சிவகுருவே சரணம்

உண்டு உறங்கி ஊன் பெருத்து
உன்னுள் இருக்கும் கருவறையை
கழிவறையாக, மாற்றி கண்ணீர்
சிந்தும் பேதைப் பெண்ணே
பிற ஊனின் சவத்தை உண்டு
சிதைக்கின்றாய், உன் உடலை
என் செய்வேன், விதி என்று கலங்காதே
வழி உண்டு நீ வாழ, சிந்தாமணி சீமையிலே
கருணாமூர்த்தியாம், எம் சிவகுருவே
மூர்த்தி சிறிதெனினும், கீர்த்தி பெரிதென
வீற்றிருக்கும் வில்வத்திருத்தலத்திலே
உண்மையைத் தேடி வரும்
உன் வாழ்வும் நலமடையும், வாசியாலே.

சிவசித்தரின் பாமாலை|008|

சிவகுருவே சரணம்

DSC07939விடியலைக் காட்டும் கதிரவன்போல்
சிந்தமணிச் சிவசூரியனின்
சிறுபார்வை என்மேல் பட்டால்
என் அக இருள் நீங்கி
அறிவு ஒளி பிரகாசிக்கும்
சிவசித்தனே, உன்நெற்றிக்கண்
திறப்பினும், புடம் போட்ட
பொன்னாய் மின்னுவேன்
உலகத்திற்கு ஒளிதரும்
ஆதவனும் ஒன்றே
இருளில் ஒளி தரும்
சந்திரனும் ஒன்றே
நோயால் நலிவிற்றவர்க்கு
நலம் தரும் சிவசித்தனும்
ஒருவரே.
மானிடஉயிருக்கு ஒளியூட்டும்,
வாசியும் ஒன்றே
சிவசித்தனின் உண்மை, உணராதவன்
கண்ணிருந்தும் குருடனே.
மெய்யிருந்தும் முடவனே
அறிவிருந்தும் மூடனே
சிவகுருவே, உம்மை உணர்ந்தவன்
உலகிலே உயர்ந்த உத்தமனாவான்.

சிவசித்தரின் பாமாலை|007|

சிவகுருவே சரணம்

மனிதப் பிறப்பின் மகத்துவம்
அறியாத மனிதனே
அரிது, அரிது, மானிடராய்ப்பிரப்பதுஅரிது
என்பது சான்றோர் வாக்கு
ஆசையின் அளவறியது
பணம், பணம், என்று
நாயாய் அலைந்து, பேயாய்திரிந்து
பெட்டியை நிறைத்தாய் பணத்தால்,
உள்ளிருக்கும் உன் உயிர்
அழிவதை, அறியாத மூடனே
அதனால் இழந்தாய்
ஆயுளையும், ஆரோக்கியத்தையும்

சீக்கால் சீரழிந்து வந்தாய்
சிந்தாமணிக்கு, வாடிய
மலராய், வந்த உன்னை
வாசி என்னும், நல்ல
நீருற்றி, வண்ண
மலராய் பூக்கச்செய்தார்
வில்வத் தோட்டத்தின்
காவலராம், நாம் சிவகுரு சிவசித்தர்.

சிவசித்தரின் பாமாலை|006|

சிவகுருவே சரணம்

DSC07941படைத்தல், காத்தல், அழித்தலை
நடத்திய, மும்மூர்த்திகளின்
முழு அவதாரமே, எம் சிவகுருவே
மருந்தில்லாத, உலகத்தைப்
படைத்தேன் , என்றான் மானிடன்
அதனினும் அரியது நோயற்ற
உலகத்தைப் படைத்தீர்,
எம் சிவகுருவே
இன்று புதியதாய் பிறந்தேன்
பிணியில்லாத, பெருவாழ்வுடன்
வலியின்றி, நல்வழியோடு
எம்மைப் படைத்தீர்
எம் சிவகுருவே
நோயின் உண்மையறியாமல்
உள்ளம் வாடி
உம்மைத்தேடி, வருபவரின்
நாடி, அறிந்து, உள்ளிருக்கும்
விஷக்கழிவை, நீக்கி (தொக்கம்)
உயிர்காக்கும், திரு நீலகண்டரே
வில்வமையதிருக்கு, விருப்பமுடன்
வருவோரின், உடலில், தீய அணுக்களையும்
உள்ளத்தில், உள்ள, தீயகுணங்களையும்
அளித்து, நலத்துடன், நற்பண்பையும்
கொடுத்து, சிறப்புடன் வாழச் செய்தீர்
எம் சிந்தாமணி வாழ் சிவசித்தரே.

சிவசித்தரின் பாமாலை|005|

சிவகுருவே சரணம்
வாழ்த்துப்பாடல்

நாசி வலி நுழைந்து, கசடு பிணி களைந்து
ஊசி முனை தவத்தாலும்
உணர முடியாத உன்னதாம்
உடல் நலத்தை, என்னுள்
அறியச் செய்த எம் வாசி
வாழிய, வாழியவே
அள்ளக் குறையாத
அட்சயமாம், வாசியை
எமக்களித்து எள்ளளவும்
பயமின்றி எற்றமுடன்
வாழச்செய்த, சுயம்புவாம்
எம், சிவகுருநாதர், வாழிய வாழியவே
சிவனுறை, சிந்தாமணியில்
எழிலோடு வீற்றிருக்கும்
ஸ்ரீ வில்வத்திருத்தலம்
வாழிய வாழியவே.

சிவசித்தரின் பாமாலை|004|

சிவகுருவே சரணம்

1. கருவைத் தாங்கும் கருப்பையை
நீ சுமக்க மறுக்கிறாய் பெண்ணே
கழிவுகளை நீக்காமல் கருப்பையை நீக்குகிறாய்!
நீ நன்றி மறந்தது போல்
பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற உன்மகன்
உன்னை மறக்கிறான்.

IMG_20150405_062832 - Copy2. முன் ஜென்மத்தின் வினையும் இல்லை
மூத்தோர் செய்த பாவமும் இல்லை
நீ, உண்ணும் உணவே (கழிவு) தான்
உனக்குத் தரும் தீராத் தொல்லை.

3. உண்மையாம் வாசியை உணர்த்திய சிவகுரு
உம்மையே கதியென்று ஓடி வந்த மானிடற்கு
உடல் பிணி தீர்த்து உவகையுடன் வாழச் செய்தீர்
உம் மந்திரத்தில் மனம் தெளிந்து எண்ணம் பெற்று
உன்னதத்தை உணர்ந்து விட்டோம் சிவகுருவே!

*********************