மனஅழுக்கிப் பூசியமாக்கிவனே…

சிவகுரு சிவசித்தன் தாள் சரணம்

 

584

ஒருவனாகியுனை நினைந்து

இருவழி வாசித்து

மும்மலம் நீக்கி

நற்கதி பெற்று

ஐந்கழிவுவகளற்றி

அறுமுறை வாழ்த்தி

ஏழுசரம் சுவைத்து

எண்குணம் பெற்று

ஒன்புலை கழிவுநீக்கி

மனஅழுக்கிப் பூசியமாக்கிவனே.

 

தாள் சரணம் தாள் சரணம்

 

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079

 

வாசியை உட்புகுத்தி வாழ்வில் வளம் வந்ததே !!

சிவகுருவே சரணம்

605

சிவகுரு சரணம் !!!

சிவகுருவே சரணம் !!!

சிவகுரு தாள் சரணம் !!!

மானிட உருவம் எடுத்தவரே !!!

ஐம்பூதங்களின் நடுவே !!!

சிம்மாசனம் கொண்டவரே !!!…

 

வாசியோகம் பயின்று

கழிவகற்றி மனிதனாய்

உயிர் பெற்று வாழ்ந்தோமே !!

வாசியை உட்புகுத்தி

வாழ்வில் வளம் வந்ததே !!

சிவகுரு மந்திரம் சொன்னால்

உடலினில் ஆட்டம் வந்ததே

ஒளித்தளம் கண்டோமே !!

சிவகுரு என சொன்னால்

தடை பல நீங்குதப்பா !!

சிவனது உருவம் கண்டால்

சிவகுரு சிவசித்தரே காட்சியளித்தாரே !!

சரணம் சரணம் சிவகுரு சரணம்

சிவகுரு பாதம் பணிந்தோம் !!!!………….

 

 

என் அக எண்ணங்கள்

எண்ணற்ற எண்ணங்கள்

கானல் நீர் ஆக ………..

என் மனத்தீமை அழிய வாசி கற்க வந்தேனா

கழிவகற்றி சிவகுரு காண வரம் பெற்றேனா

உயிர் பெற்று சுளிமுனை சுட்டதப்பா

சிவகுரு அருட்சொற்கள்

எண்ணம் தன்னை மாற்றுதப்பா

ஒளி ஒன்று கண்டேணப்பா

சிவகுரு அருளியதப்பா

 

 

சிவகுருவின் பக்தன்….

                                                ச.வினோத்கண்ணன்

                                                வில்வம் எண்- 1307020

திருவருள் பாமாலை

1. உண்டழித்த உடலதனை கண்டு வியக்க

வாசிவழி தந்தாரே எம் சிவகுரு.

 

#Sivasithan (20)2. எண்ணமெனும் கிடங்கினிலே வினாக்கள் ஆயிரம்

தோன்றுதே எம்சிவகுருவை கண்டாலே!

 

3. உணர்வற்று உயிரற்று ஊனுடலுடன் உனைஅடைந்தேனே

உயிர்மொழி தனை அறியவைத்தாரே எம் சிவகுரு!

 

4. கண்டுகளித்த உணவதனை கழிவென்று

உணர்த்தினாரே! எம் சிவகுரு.

 

5. ஒங்கி கிடந்த உடல்தனை உயிர்தந்து

ஒடுக்கி ஒளிதந்தாரே எம் சிவகுரு.

 

சிவகுருவின் பக்தன்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண்: 13 11 001

அலைபேசி எண்: +91 89 40 02685

“நான்” என்பதின் செயல்

#Sivasithan (25)நான் என்பதின் செயல்

 

 

“நான்” நானாக என்னுள்

“நானாகி” வந்தீர் சிவகுருவே

“நான்” நானாக்க எம்மை

நாணேற்றிணீர் சிவகுருவே

நாதன் உம்நற் செயலாலே

“நானி” யற்றினே னொருநாழி கையின் காலில்

நாயகமே நற்றுணையே நமசிவயமே

“நான்” நாணாகி விட்டேன் நற்செயல் புரிய

“நானி” லத்திலுன் புகழ்பாட இனி

நாணமும் ஓடிடும் நற்குருவாலே

நம்பினேன் நம்பியாரின் புதல்வனே

 

 

சிவகுருவின் பக்தன்

 என்.அசோக்குமார்  

வாசியோக வில்வம் எண் : 1010001

அலை பேசி : +919443931073

 

சிவசித்தன்: சிவபர ஒளி

சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்

  சிவபர ஒளி

 

 #Sivasithan (26)செம்மை கொண்டு எழுதுகிறேன்

செம்மையான யாக்கையின் செயலினை

வெம்மை தழுவிய உம தாளில்

வெம்மையின் செயலதை செம்மையாய்!

கருமை கழிவது கறைந்தவுடன்

சிவபர ஒளியின் சிறப்பதனை

சிவசித்தன் சீடனாம் சேவகனின்

சிற்றிடை “இட”மதி வரவமாய்

சிறு உரு கொண்டே சுருண்டிட்டே

செயல்படா நிலையில் இருந்ததை

சிவசித்தன் சீண்டிய வாசியினால்

சீறியே கிளம்பிய வெம்மையினை

சிரசினை நோக்கியே சீராக

எழுப்பினா ரெமது சிவகுருவே

எரிச்சலு முதுகினி லினைந்திட்டே

காந்தலசம் கண்டத்தில் கலந்திட்டே

வேலையில் வேதனை ஆனந்தமாய்

வெளிப்பட்ட தேனது அமுதமாய்

சுளிமுனையின் செயலது சுகமாகவே

முக்கண் வழியிலே கண்டனஎன்

சிவபர ஒளியினி யகத்தை

சிவசித்த னருலினாலே சிறப்பித்தேன்

கேளுமின் கேளுமின் மானுடரே

குண்டலினி இனிஇனி எந்நாளும்

கூறுமின் கூறுமின் சிவபர ஒளியாமென்றே.

 

 சிவகுருவின் பக்தன்

 என்.அசோக்குமார்  

வாசியோக வில்வம் எண் : 1010001

அலை பேசி : +919443931073

 

 

சிவசித்தரின் பாமாலை|003|

sivssiththan 2 (37)

 

தன்னிச்சையாக தனியனாக தனையறிந்தவரே

           தானாககற்ற தரணியாளும் கலையை

     தமிழ்கொண்டு தாடாளனாக தருவிப்பவரே

           தாபம் தட்பம்அறியாது அதன்

     தாத்பரியம் அறியாது தாதன் செய்த

           தவறை தவிர்த்து தாண்டவம் விடுத்து

     தாட்சணியம் தாரும் தயாபரனே !!  

சிவகுரு சேவையில்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண் : 1311001

+918940002685

சிவசித்தரின் பாமாலை|002|

சிவசித்தரின் பாமாலை – 01

 

சிவகுரு சிவசித்தரே !!!

    

Copy of Vilvam  (10)எங்களின் எண்ணமும் நீரே !

     எங்களின் செயலும் நீரே !

 

நன்மையும் நீரே !

     நெருப்பும்  நீரே !

 

எங்களின் பயனும் நீரே !

     எங்களின் வினையும் நீரே !

 

ஆதியுமான எங்கள் சிவகுருவே

     நீரே அந்தமும் என அறிவித்தீரே !

 

அனைத்து செயல்களுக்கும் ஆரம்பமும் நீரே !

     அதன் முடிவும் நீரே !

 

எங்களின் நடைமுறை உண்மையும் நீரே !

     அதனை பொய்மையாக்குவதும் நீரே !

 

சக்தியும் நீரே ! சிவனும் நீரே !

 

மொத்தத்தில்

     வாசியோக பக்தனின் முதலும் நீரே !!

                                  முடிவும் நீரே !!

 

சிவசித்தரின் பாமாலை – 02

 

உண்டு அழித்த உடலுடன்
உனை அடைந்தேனே, உன் வாசியால்
ஊனை உருக்கி உயிரற்ற என்
உடலதனை உயிர் கொடுத்து
எனையும் உணர வைத்தாயே வாசியால் !!

 

 

சிவகுரு சேவையில்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண் :  1311001

+918940002685

சிவசித்தரின் பாமாலை|001|

sivssiththan 2  (38)

சிவசித்தரின் பாமாலை – 01

எண்ணமது ஈடேற எத்தனையோ வழிமுறை

           கண்டு இறைவனிடம் வரம் வேண்டி

 கைமாறு பேசி, பலன் பாதி அடைந்து

            இருந்தேனே பரதேசியாய்…..

கைமாறு ஏதும் இல்லாமல், கள்ளம் கபடமின்றி

            உண்மையாய் மந்திரம் கூறி, கவனமுடன்

 பயின்றேனே எம் சிவசித்தரின் வாசியை

            ஈடேறியதே என் எண்ணமது !!!!!

***************************************************

சிவசித்தரின் பாமாலை – 02

நடைபிணமாகி நலனது அறியாமல்

      நா சுவைதனில் மயங்கி கிடந்தோமே !!!

நல்லவைதனை உண்டு நாளும் பயிற்சி செய்து

      நரகலதனை விலக்கி நயனமது திறந்து

 நரலதனில் உயிர் பெற்று நந்தவனமாகியதே !!!  

      எனக்கு நற்றுனணயானது சிவகுருவின் வாசிகற்றனே !!!

****************************************************************

சிவகுரு சேவையில்,

மா.மணிகண்டராஜன்

வாசியோக வில்வம் எண் :

+918940002685

வாசியை இருவழியில் வாசித்து …

ஓம் சிவகுரு தாள் சரணம்

 

Copy of Vilvam  (16)மாயை வழி செல்லும் உயிரை

மாற்றி வாழ்வை மலர வைத்து

நாடி வந்தவரை நாடி பார்த்து

நல்வழி படுத்திய உயர்வாளாரே

வாசியை இருவழியில் வாசித்து

நல்வாழ்வை தந்து கண்டிப்புடன்

உணவைக் குறைத்து உயிரை உண்ணதம்

காணவைத்த எம் சிவகுரு சிவசித்தன் தாள் சரணம்.

 

மந்திரம் உணர்த்துவது

முதலாக நின்ற சிவனை

சிவசித்தன் வழியில் அறிய

உள்ளொளியில் காணக்கிடைக்காத

பேரொளியை சரத்தால் உள்தேடு

தேடிக் கண்டவர் கண் முன்னே இருக்கையில்

நானும் தேடுகின்றேன் சிவசித்தன் அருளினாலே!

 

ஆர் அறிவார் வாசியின் நீளத்தை

ஆர் அறிவார் எங்கள் சிவசித்தனை

உயிர் அறியா விழுப் பொருளை மலத்தால்

வேர் அறிய முற்பாதே விரைந்தலிவாய்.

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079

காலனை காற்றால் மிரட்டும்…

சிவகுருவே சரணம்

sivssiththan 2  (39)

காலனை காற்றால் மிரட்டும்

சிந்தாமணியில் சிம்மத்தில்

உதித்த சிவசித்தனே சரணம்!

வேதனைகளை உன் வேதனையாக

ஏற்று உதவிடும் உத்தமனே சரணம்!

உலகம் உய்ய உதித்த உத்தமனே சரணம்!

கடைக்கண்ணால் கடைந்தெடுப்பாய் மெய்யை

உன் பார்வை பட்டாலே விளைந்திடுமே கோடி நன்மை

என்காலறிந்து என்வாசிமாற்றி என் செயல்

மாற்றி இன்பம் விளைத்திரும் குருவே சரணம்!

 

 

   வாசி வாசி என்ற உண்மை யறிய வைத்த சிவகுருவே சரணம்!

அக கழிவை காலால் அறிந்து நீக்கும் சிவகுருவே சரணம்!

வாசி உணர உண்மை உணர்ந்தேன் புதுமை உணர்ந்தேன்.

 

சிவகுருவருளின்றி செயல்பாடில்லை அறிந்தேன்

வாசியால் வாய்மை அறிந்தேன்.

 

சிவகுருவால் அறிவாய் மெய்நிலையே!

சிவகுருவால் அறிவாய் இறைநிலையே!

சிவகுருவால் பெறுவாய் நலமே!

சிவகுருவால் உணவு குறைத்து நோய் நீங்கும்

சிவகுருவை அறி குறை தீரும்

சிவகுருவை அறி உண்மை உண்டாகும்

உன்னுள் வாசியை இழு சிவனை உணர்

உன்னுள் வாசியை இழு மெய்யை உணர்

என் அகம் தூய்மையடைவது உன்னால்

சிவகுருவை அறி சிவம்சித்தியாகும்

சிவகுருவை அறி ஆனந்தமே!

 

**************

 

பார்த்தேன்! கேட்டேன்! தெளிந்தேன்! செயல்பட்டேன்! அறிந்

தொழுகினேன்! பெற்றேன்! மகிழ்ச்சியை!

 

***************

 

அலைந்தேன் அலைந்தேன் என் நோய்விரட்ட

தேடினேன் தேடினேன் பல மருத்துவத்தை

உழன்றேன் உழன்றேன் பலநாள் நோயால்

கண்டேன் கண்டேன் சிந்தாமணியை

பெற்றேன் பெற்றேன் நலத்தை

 

சிவகுரு சேவையில்,

ந.இராமச்சந்திரன்

வாசியோக வில்வம் எண் :1312019

+919790447079